Vidinės Saulės išskleidimas

Kai Saulės šviesos labiausiai trūksta, mes galime ją pagyvinti, sustiprinti, pakviesdami į savo vidinę erdvę, medituodami į Dvasinę Saulės prigimtį, išskleisdami ją savyje.
Atsisėskite patogiai ir nurimkite. Pasakykite sau: „Nuraminu savo protą. Kasdienius rūpesčius bei meditacijos tėkmę, rezultatus įteikiu Viešpaties valiai bei globai. Tegul ši mano meditacija atneš naudą visiems mano būties aspektams bei visoms gyvoms būtybėms. Tevyksta tai iš Viešpaties malonės ir meilės.“
Neįsitempdami įsivaizduokite savo vidinės regos erdvėje prieš Jūsų veidą atsirandančią švytinčią, spinduliuojančią Saulę – pajuskite jos ne tik materialų, bet ir dvasinį švytėjimą bei šilumą. Nesistenkite jos sukurti sunkiomis pastangomis - tiesiog leiskite atsirasti… Nepersistenkite, neskubėkite – darykite maloniai, Jums labiausiai tinkamu būdu, tempu…
Pajuskite, kaip Jos spinduliai glamonėja Jūsų veidą, užlieja jį šviesa, persismelkdami iki pat širdies. Pajuskite, kaip ši šviesa užlieja Jūsų sаmonę, išskaidrindama ją lyg vaiskus kalnų oras.
Leiskite sau pajusti Saulės meilės šviesą, išgyvenkite ją ne tik kaip materialią, bet ir kaip dvasinę esatį, kaip nuostabią Žvaigždinę Asmenybę…
Leiskite sau ramiai bei sąmoningai kvėpuoti sujungtu kvėpavimu, įkvepiant bei iškvepiant per nosį, įsivaizduodami, jog įkvėpdami taip pat įkvepiate Saulės dvasinę palaimą, dvasinę šviesą bei šilumą, o iškvėpdami – išspinduliuojate tai į aplinką.
Darykite ramiai bei maloniai, nepersistenkite bei nebijokite išspinduliuoti energijos – jos tikrai Jums užteks.
Pajuskite, jog Saulė gali gyventi ir Jūsų fizinio kūno viduje taip pat, kaip ji šviečia danguje – pajuskite Saulės dvasinę šviesą bei šilumą toje fizinio kūno vietoje, kurioje ji norės atsirasti. Leiskite jai pereiti iš erdvės prieš Jus į Jūsų fizinio kūno vidinę erdvę. Dažniausiai ir lengviausiai ji atsiras Jūsų širdyje arba saulės rezginyje, užpildydama jį savo energija, suteikdama gyvybingumo bei džiaugsmo.
Jeigu tai įvyktų krūtinės centre – tai išskleis Jumyse kiek kitokį procesą, tačiau tai taip pat puiku. Tiesiog leiskite procesui vykti, pasitikėdami juo.
Leiskite sau ir toliau ramiai, sąmoningai ir švelniai kvėpuoti kartu su vidine Saulės šviesa, mėgaukitės šiuo malonumu, įsiklausykite į tą giluminę žinią, kurią galbūt panorės Jums perduoti Dvasinė Saulės esmė. Jei susidraugausite su šia vidine Saule, galite pajusti, jog ji panorės keliauti Jūsų fiziniu kūnu, jį išskaidrindama bei pagyvindama, prisodrindama energijos bei šviesos, optimizmo bei džiugesio. Gali būti, jog stebėsite šią vidinės Saulės kelionę per Jūsų čakras, arba energetinius sūkurius išilgai stuburo, galbūt – galvoje, delnuose ar pėdose. Pasistenkite nekontroliuoti šio proceso protu, bet leiskite Jūsų giluminei esmei, Dvasiniam, Dieviškam pradui Jumyse vesti šį procesą. Ir neužmirškite tęsti ramų, sąmoningą švelnų bei sujungtą kvėpavimą.
Jei veiksite teisingai, nepersistengdami bei negobšaudami, galite patirti didelį malonumą bei atgauti jėgas ir optimizmą.
Pirmąjį kartą galite kvėpuoti visai trumpai – dvi - tris minutes. Kitą dieną – penkias minutes. Įsiklausykite į procesus, vykstančius Jumyse, ir nepersistenkite. Ši meditacija suteiks Jums pakankamai enegijos.
Siekite, kad ne tik įkvėptumėte energiją, bet ir pakankamai jos išspinduliuotumėte iškvėpdami deguonį.
Labai dažna klaida, kurią daro pradedantieji, yra ta, jog, įpratę prie žemo energijos potencialo bei jos trūkumo, medituodami nesąmoningai stengiasi įkvėpti energijos kuo daugiau, o išspinduliuoti – šykščiai (o gal neužteks, geriau neišsiskirsiu). Tai gali Jus labai greitai perpildyti energija. Tokiu atveju galite imti jausti įtampą, spaudimą galvoje ar net lengvą pykinimą.
Todėl yra labai svarbu ne tik pakankamai įkvėpti energijos kvėpuojant, bet ir pakankamai jos išspinduliuoti, nebijoti su ja išsiskirti. Tik tokiu būdu gali gimti visavertis energijos cirkuliavimas Jūsų kūne. Tą labai svarbu suvokti bei stebėti. Jei jaučiate energijos perviršį, neišsigąskite: labai svarbu išlaikyti emocinę bei minčių rimtį. Pasakykite sau: „Energijos perviršį ramiai išspinduliuoju per visas čakras, per viršugalvį, per delnus bei pėdas, per odą“. Po to tiesiog palūkėkite, leiskite tam vykti.
Vėliau galite kiekvieną dieną tęsti šią meditaciją po penkias minutes, o jei matysite, jog Jums sekasi gerai, galėsite pratęsti ją iki 10-ies minučių, tačiau ne daugiau, nebent turite didesnę meditacinę praktiką bei suvokiate joje vykstančius procesus.
Linkiu Jums sėkmės, palaimos, energijos ir optimizmo, džiaugsmo bei gyvastingumo, blaivesnės, aiškesnės sąmonės. Visa tai gali ateiti kartu su šia praktika. Jei medituosite minėtu būdu, nebejausite ir šalčio delnuose bei pėdose, nesiskųsite pasyvumu, tingumu, nenoru veikti ar gyventi.


Pagal N. Valaitytę-Volmer