Usnisa Vidžaja Dharani Sutra

Usnisa Vidžaja Dharani Sutra yra senovinė Mahajana budizmo sutra. Sanskrito kalboje ji vadinasi Sarvadurgatiparisodhana Usnisa Vidžaja Dharani Sutra.Šios sutros tikslas padėti gyvoms būtybėms šiame neramiame pasaulyje.[size=150]Kilmė[/size]Ši sutra atsirado, kaip palaiminimas žmogui vardu Devaputra Susthila. Dabar Devapura gyvena viename iš Pirmapradžių Dangaus pasaulių, dėl savo veiklos rezultatų Žemėje. Po savo mirties, Devaputra Susthilai buvo lemta septyniems gyvenimams atgimti gyvūnų karalystėje.Po to sekė Devaputros kelias į pragarą, kuriame jis patyrė dideles kančias. Ir tik patyręs siaubingas kančias, jis vėl galėjo atgimti žmogaus kūne. Tačiau atgimdavo jis tik neturtingose ir prastos reputacijos šeimose. Prie viso to, jo likimas jam skyrė atgimti aklam žmogaus kūne 700 gyvenimų.Prieš savo mirtį, jis meldėsi Dangaus Valdovui pasigailėjimo. Iš didžios atjautos Devaputrai, Buda Amitabha skyrė jam didį palaiminimą. Pasak legendos, Amida Buda(Neišmatuojamo gyvenimo ir šviesos Buda) kartu su kitomis 100 milijonų Budų sukūrė šią sutrą Devaputrai.Akimirksniu nuo jo viršugalvio iki pat pėdų pasklido daugybė šviesos spindulių, kurie pasklido ir apšvietė pasaulius visomis kryptimis. Tokiu būdų Devaputra pasiekė išsilaisvinimą iš žemesnių egzistencijos sluoksnių.

Usnisa Vidžaja Dharani Sutra, Tangų dinstasijos metu išvertė Buddhapala:“Ši mantra yra žinoma kaip Usnisa Vidžaja Dharani (Apvalanti visus blogio kelius). Ji gali pašalinti visas blogos karmos kliūtis ir sunaikinti visas blogio kelių kančias…Buda priminė Viešpačiui Sakrai: „Aš perduodu šią dievišką Dharani tau. Tu savo ruožtu turėtum ją parduoti Devaputra Susthitai. Be to, tu pats turėtumėte tai gauti ir palaikyti, apmąstyti, deklamuoti ir branginti, įsiminti ir gerbti. Ši galinga Dharani Mudra turėtų būti plačiai skelbiama visoms Džambu-dvipa pasaulio gyvosioms būtybėms. Aš taip pat patikiu tai jums, visų dangiškųjų būtybių labui, kad ši Dharani Mudra būtų paskelbta …Dangaus Viešpatie, turėtumėte kruopščiai ją palaikyti ir saugoti, niekada neleisdami jai pasimiršti ar pasimesti.“„Dangaus Viešpatie, jei kas nors, nors akimirką išgirs šią stiprią Dharanį, jam nebus karminio atpildo dėl neigiamos karmos ir sunkių kliūčių, sukauptų per tūkstančius kalpų, dėl kurių jis kitaip suktųsi gimimo ir mirtis cikluose (Samsara) – visose gyvybės formose blogio keliuose – alkano vaiduoklio, pragare, gyvūnu, karaliaus Jamos karalystėje, Raksasos, Asurų, Jakos, vaiduoklių ir dvasių, Kataputanos, Putanos, Apasmaros, vėžlių, moskitų, uodų, šunų karalystėje, pitonu, žiauriu gyvūnu, paukščiu, ropojančia būtybe bei bet kokia kita gyvybės forma.Dėl nuopelnų, sukauptų per akimirką išgirdus šią Dharanį, pasibaigus šiam gyvenimui, jis atgims Budos žemėse, kartu su visomis Ekajati-pratibaddha bodhisatvomis ir Budomis, arba žymioje Brahmino ar Kšatrijų šeimoje, ar kitoje gerbiamoje ir turtingoje šeimoje. Dangaus Viešpatie, šis žmogus gali atgimti vienoje iš minėtų gerbiamų ir klestinčių šeimų vien todėl, kad girdėjo šią Dharanį ir todėl atgimė tyroje vietoje …Galiausiai Šakjamuni Buda pasakė: „Ši Sutra bus vadinama„ Visų blogio kelių valymu – Usnisa Vidžaja Dharani “. Turėtumėte uoliai ją praktikuoti. „Išgirdę šią Dharmą, visi susirinkusieji buvo be galo laimingi. Jie ištikimai tai priėmė ir pagarbiai praktikavo “.

Usnisa Vidžaja Dharani maldos tekstas sanskritu:”Namo bhagavate trailokya prativiśiṣṭaya buddhaya bhagavate.

Tadyatha, om, visodhaya visodhaya, asama-sama

Samantavabhasa-spharaṇa gati gahana svabhava visuddhe,

Abhisincatu mam. sugata vara vacana amṛta abhisekai maha mantra-padai.

Ahara ahara ayuh saṃ-dharaṇi. śodhaya sodhaya gagana svabhava visuddhe.

Usnisa vijaya visuddhe sahasra-rasmi sam-codite.

Sarva tathagata aparimaṇe sat-paramita-paripuranni.

Sarva tathagata mati dasa-bhumi prati-sṭhite.

Sarva tathagata hrdaya adhisṭhanadhisṭhita maha-mudre.

Vajra kaya sam-hatana visuddhe.

Sarva avaraṇa apaya-durgati pari visuddhe, prati-nivartaya ayuh suddhe.

Samaya adhisṭhite. Maṇi mani maha mani.

Tathata bhuta-koṭi parisuddhe. Visphuta buddhi suddhe.

Jaya jaya, vijaya vijaya. sphara sphara, sarva buddha adhisṭhita suddhe,

Vajri vajra gadhe vajram bhavatu mama sariram.

Sarva sattvanam ca kaya pari visuddhe. Sarva gati parisuddhe.

Sarva tathagata sinca me samaavasayantu.

Sarva tathagata samasvasa adhisthite.

Budhya budhya, vibudhya vibudhya,

Bodhaya bodhaya, vibodhaya vibodhaya samanta parisuddhe.

Sarva tathagata hrdaya adhisṭhanadhisṭhita maha-mudre svaha.”