U.G. Krišnamurti

Natūralus žmogaus būvis

Aš čia esu ne tam, kad ką nors išlaisvinti. Jūs turite išvaduoti save patys, tačiau negalite to padaryti. Tai ką aš jums pasakysiu jums nepadės. Mano tikslas išsklaidyti visus misticizmus ir okultizmus apie šią būseną, kuriuos taip vadinami „dvasiniai verslininkai“ sukūrė. Galbūt man pavyks jus įtikinti nešvaistyti daug laiko ir energijos ieškant būsenos, kuri egzistuoja tik jūsų vaizduotėje.

Supraskite teisingai, tai yra jūsų būsena, kurią aš apibūdinu, jūsų naturali būsena, ne mano būsena, ne Dievą-pažinusio žmogaus ar kokio nušvitėlio ar kažko būsena. Tai yra jūsų natūrali būsena, tačiau tam būviui reikštis natūraliai trukdo siekis būti kažkuom, būti kažkuom kitu nei jūs esate.

Jūs negalite šito suprasti; galite tik tai patirti remiantis praeities patyrimu. Tai yra už patirties ribų. Natūralus būvis yra bepriežastinis: tai tiesiog vyksta. Vienintelis tikras dalykas jums yra tai kaip jūs funkcionuojate; beprasmis veiksmas stengtis susietų mano apsakomą būseną su tuo kaip jūs funkcionuojate. Kai jūs nustojate lygint būsenas su kažkuo kitu, tai kas lieka yra jūsų natūrali būsena. Tuomet jūs nebeklausysite nieko kito.

Nėra jokio mano mokymo ir jo niekada nebus. „Mokymas“ yra netinkamas žodis tam. Mokymas savyje talpina metodą, sistemą, techniką ar naują mastymo būdą, kuris atneša transformaciją jūsų gyvenimo būdui. Tai ką aš sakau yra už mokytojavimo ribų. Tai yra tiesiog aprašymas to kaip aš funkcionuoju. Tiesiog aprašymas žmogaus natūralaus būvio – tai yra to būdo, kuriuo jūs funkcionuojate.

Natūralus būvis tai nėra savirealizacijos ar Dievą pažinusio žmogaus būsena; tai nėra kažkas ką galima pasiekti ar įgauti; tai nėra dalykas į kūrį galima įsitraukti; tai yra čia – tai yra gyvoji būsena. Ši būsena yra tik funkcinė gyvenimo veikla. „Gyvenimas“ nereiškia kažko abstrakto; tai yra jausmų gyvenimas, natūraliai veikiantis be minties įsikišimo. Mintys braunasi į juslių pasaulį. Tam jos turi motyvą: mintis nukreipia juslių veiklą, kad gautų kažkokį atsaką, kurį panaudoja savo tęstinumui.

Jūsų natūrali būsena neturi nieko bendra su religine palaimos ar ekstazės būsena; jos esti patirčių lauke. Jos lydėjo žmogų jo kelionėje link religingumo patirčių šimtmečius. Jūs galite tai patirti taip pat. Jos yra minties sukeltos būsenos, tai reiškia kaip jos atsiranda, taip ir praeina. Krišnos Sąmonė, Budos Sąmonė, Kristaus Sąmonė ar tai ko jūs siekiate, visos šios kelionės yra neteisingą pusę: jos visos yra laiko lauke. Amžinas būvis negali būti patirtas, užčiuoptas, sutvardytas. Šis kelias veda jus į niekur. Nėra oazės; jūs užstrigote su miražu.

Ši būsena yra fizinis jūsų esaties būvis. Tai ne kokia nors psichologinė mutacija. Tai nėra būsena į kurią vieną dieną galite į šokti, o kitą jau grįžti atgal. Jūs negalite įsivaizduoti, kokiu mastu, kaip jūs esate dabar, mintys persmelkia ir trukdo kiekvieno kūno ląstelių veikimui. Grįžimas į natūralų būvį paveikia kiekvieną ląstelę, kiekvieną liauką, kiekvieną nervą. Tai yra cheminis pokytis. Tam tikra alchemija. Bet šis būvis neturi nieko bendro su patirtimis iš cheminių medžiagų, tokių kaip LSD. Anie yra patyrimai; o tai nėra.

Konspektas James Brodsky (iš pokalbių Indijoje ir Šveicarijoje 1973) U.G Krishnamurti – The Mystique of Enlightenment