Tautinės valstybės išlikimo pamatas

1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj2. Saugokime tautinį santykį 80/203. Valstybė savo žemėje – Tautos namai4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia, dabar ir visada!6. Ar Lietuva Lietuvos piliečių, ar visų norinčių joje gyventi?7. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma tikintysis?8. Ar pirma lietuvis, ar pirma kokios nors partijos narys?9. Ar pirma lietuvis, ar pirma europietis?10. Ar Jūs esat Lietuvos kitatautis, ar kitatautis Lietuvoje?11. Tik iš dviejų – vyro ir moters – gimsta trečias12. Vaikai yra Tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir pareigomis13. Kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei15. MES svarbiau už AŠhttps://www.youtube.com/watch?v=Qdl-4SNi_X8Šaltinis