Svamis Vivekananda

Ar manote, kad žmogus, Begalinė Dvasia, gimė tam, kad būtų savo akių, nosies ir ausų vergas? Už nugaros yra Begalinė, Visagalė Dvasia, kuri gali viską, nutraukti visus ryšius; ir ta Dvasia esame mes, ir tą galią įgyjame per meilę.

Tu esi begalinis, nemirštantis, negimstantis. Kadangi esi begalinė dvasia, tau nedera būti vergu. … Pakilk! Pabusk! Atsistok ir kovok! Mirkite, jei privalote. Niekas tau nepadės. Tu esi visas pasaulis. Kas gali tau padėti?