Šri Anandamaji Ma

Keliaujančiam dvasiniu keliu labai dažnai iškyla daug visokių kliūčių. Tokiomis akimirkomis melskitės. “Dieve, duok man jėgų jas atlaikyti, kad, o Dieve, galėčiau išlikti kelyje, vedančiame pas Tave. Su šiomis kliūtimis ir sunkumais mažėja mano karma”.

Viskas vyksta pagal kiekvieno žmogaus likimą. Turėsite su tuo susitaikyti. Kūrėjas taip sutvarkė visatą, kad kiekvienas turėjo ir turės skinti savo veiksmų vaisius; nėra jokios išeities. Jei dėl savo fizinės nelaimės nenorite ir dėl to nesikoncentruojate į vardą To, kuris yra Aukščiausiasis Tėvas, Motina, Draugas ir Viešpats, ar tai vadinate geros karmos kūrimu - kad vėl ir vėl turėtumėte kentėti tokias pat bėdas? Tavo tėvas ir motina sutvarkė tai , kruopščiai apsvarstę, jie manė, kad tai tau geriausia. Už karmą, savo praeities veiksmų pasekmes, atsako pats žmogus.
images (3)

Kiek daug karmos iš ankstesnių gimimų dar neišspręsta! Panašiai kaip tada, kai, pavyzdžiui, kas nors sugadino savo virškinimą, pernelyg daug ir nesaikingai valgydamas; net jei vėliau jis pradės taupiai ir tvarkingai maitintis, šių išmintingų priemonių rezultatai bus pastebimi ne iš karto. Taigi: kad ir kokie tuo metu būtų žmogaus veiksmai, tuo pat metu jis turi ir džiaugtis, ir kentėti dėl susikaupusių ankstesnio savo elgesio padarinių. Dievo kūrinijoje yra tobulas teisingumas. Apskritai žmogus gimsta šiame pasaulyje tam, kad gautų malonius savo gerų darbų rezultatus, taip pat ir neteisingų poelgių pasekmes. O kaip dėl bet kokio netinkamo elgesio ar neteisybės, kuriuos jis padaro šiuo metu, pasekmių? Žinoma, jam teks jas iškęsti. Žmogus mėgaujasi savo sukauptų ankstesnių gerų darbų vaisiais, tačiau jam teks kentėti ir blogų poelgių padarinius. Visagalio valia pildosi. Žmogus turi puoselėti norą atlikti teisingus veiksmus. Dievo valia net neįmanoma tampa įmanoma. Tegul Jo Lotoso pėdos būna jūsų vienintelė priebėga.

Iš Matri Vani