Simbolių aktyvacija

Svarbiausias dalykas aktyvuojant Reiki simbolius yra mūsų intencija - ketinimas naudoti būtent tą simbolį.

Labiausiai taikomi simbolių aktyvacijos būdai yra šie:

  1. Nupiešti simbolį ranka ore, įsivaizduojant, kad Reiki energija, tarsi lazerio spindulys teka iš vieno iš jūsų pirštų. Energija gali tekėti iš “ugnies piršto” - viduriniojo, jums piešiant simbolį ore. Tokiu pat būdu simbolį galima piešti ant sienos arba ant žmogaus.
 1. Įsivaizduoti, kad Reiki energija, tarsi lazerio spindulys teka iš jūsų delno centro, piešiant simbolį ore/ant sienos/ant žmogaus. Šiuo atveju simbolį piešiame visu delnu.
 2. Vizualizuoti simbolį - pamatyti jį savo prote, įsivaizduoti. Simbolį galima piešti vaizduotėje violetine spalva ant balto fono arba balta spalva ant violetinio fono. Svarbiausia čia - vizualizuoti kaip galima aiškiau.
 3. Aktyvuojant simbolį, svarbu tris kartus ištarti jo mantrą- viduje, tyliai arba garsiai, jei leidžia aplinkybės.
 4. Nupiešti simbolį ant savo delnų, tris kartus ištarti jo vardą (tyliai arba garsiai). Vienos rankos pirštų galiukais paliesti kitos rankos delną, tarsi užtvirtinant jame simbolio atvaizdą.
 5. Nupiešti simbolį ant savo delnų, tris kartus ištarti jo vardą (tyliai arba garsiai) ir tris kartus suploti rankomis arba prispausti vieną delną prie kito.
 6. Simbolį piešti galima ant žmogaus, su kuriuo dirbame, kūno - savo arba kliento. Tačiau reikia gerbti simbolio slaptumą- piešti, kai žmogus guli užsimerkęs arba vizualizuoti simbolį savo mintyse.
  8.) Vizualizuoti simbolį tarp nykščio ir viduriniojo pirštų, sudarant improvizuotą trikampį. Tokiu būdu galima įsivaizduoti simbolį virš žmogaus kūno arba ties organais, kuriuos ketiname gydyti.
 7. įsivaizduoti, kad simbolis įeina į žmogų, keliauja į streso vietą ir ten pasilieka. Šiuo atveju simbolį nukreipiame savo proto pagalba.
 8. Ant savo delnų piešiame visus tris simbolius, po kiekvieno tris kartus pakartodami jo vardą. Užduodame intenciją, kad simboliai aktyvuotųsi seanso metu, kai jų prireiks.
 9. Piešiame simbolius ant delnų arba vizualizuojame juos po vieną - pajutę poreikį panaudoti būtent tą ženklą.
 10. Galima aktyvuoti simbolius kiekvienoje rankų pozicijoje.
 11. Galima simbolius patalpinti kliento (arba savo) čakrose.
 12. Simbolius galima nupiešti virš 7 kliento (arba savo) čakros su ketinimu, kad jie tekėtų į kliento širdies čakrą ir aktyvuotųsi, kai to prireiks.
 13. Simbolius galima tiesiog aktyvuoti seanso eigoje, tuomet, kai jų prireikia.