Seongcheol

Yra Vienas Dalykas- tai egzistavo dar prieš atsirandant žemei ir dangui, ir tai egzistuos po to kai jų nebeliks. Dangūs ir žemė gali atsirasti ir išnykti dešimtis tūkstančių kartų, bet šis Vienas Dalykas liks nepakitęs visai.

Šis Vienas Dalykas yra nesuprantamai didžiulis. Visa visata yra lyg vandens lašas palyginus su šiuo vandenynu.

Šis Vienas Dalykas yra nepalyginamai ryškesnis nei milijardai saulių ir mėnulių, nuolat apšviesdamas viską. Ši absoliuti Didžioji Šviesa yra anapus šviesos ir tamsos, tuo pat metu ji apšviečia viską kas egzistuoja.

Šis Vienas dalykas yra anapus apibūdinimų, anapus paneigimų, ir jis yra absoliutus. Tačiau netgi terminas “absoliutus” yra visiškai neadekvatus apibūdinti tai. Vadinti tai “Vienu Dalyku” reiškia meluoti, todėl, kad “Vienas Dalykas” yra tiesiog vardas, siaubingai neadekvatus vardas. Visos visatos Budos galėtų amžinybę praleisti apibūdindami tai, bet net ir tokios pastangos būtų nepakankamos. Jei jūs tampate nušvitęs, jūs tai pažystate;
tačiau jūs niekada negali to paaiškinti niekam kitam.

Šis Vienas Dalykas yra vadinamas “Buda” tų, kurie pasiekė nušvitimą. Tai yra anapus gyvenimo ir mirties kančios ir kurie tai pažysta tampa laisvai esantys toje amžinybėje. Tačiau tie kurie nepasiekė nušvitimo į šį Vieną Dalyką, tesią kančią gyvenimo ir mirties jūroje, nenutrūkstamame keturių gimimo formų ir šešių egzistencijos pasaulių rate.

Net ir menkiausia gyvybės forma turi šį Vieną Dalyką. Tiek nušvitęs Buda, tiek ir nenušvitęs turi tai. Vienintelis skirtumas tarp jų, kad vienas žino, o kitas ne.

Tai yra taip nuostabu ir stulbinama, kad netgi Buda ir Bodhidharma negali į tai žiūrėti pakėlę akis. Jie gali praverti burnas, bet negali apibūdinti tai. Jie ir visi kitų mūsų Zen patriarchai tampa vien tik akli nebyliai prieš tai.

Viskas ką tu gali padaryti tai tapti nušvitusiu ir tuomet būti absoliučiai laisvu toje tekmėje.