Seihe ki čirijo - įpročių gydymas

Sensėjus Usui mokė, kad visų ligų priežastis slypi prote. Todėl, gydymas turi prasidėti nuo galvos ir tam reikalui jis perdavė dvi technikas. Pirmoji iš jų yra gyvenimas pagal penkis Reiki principus. Antroji vadinasi Sei Heki Čiryjo. Kaip teigė Meistras Usui, išgydžius protą žmogus tampa dieviškas, arba įgavęs Budos būvį, o iš jo sklinda džiaugsmas, kuris paveikia aplinką. Kai tik protas išgydomas, žmogus tampa sveiku, net jei fizinis kūnas ir negaluoja.

Japonų kalbos terminas „Sei Heki“ reiškia „nepageidaujamas įprotis“. Sensėjaus Usui laikais žodis Sei Heki reiškė visą spektrą įpročių – fizinių, emocinių, mentalinių ar karminių.įprotis

Norint pašalinti šiuos nepageidaujamas įpročius yra naudojamas supaprastintas Hrih/Kiriku simbolis kartu su atitinkama Kotodama. Sensėja Čijoko mokina savo mokinius šios Kotodamos Okuden (antra) pakopoje. Su šiuo simboliu jūs kreipiatės į Sendžu Kanon(Tūkstančio ginklų gailestingumo deivė) ir ji kartu su paciento siela atlieka gydymą. Tokiu būdu, jūs perduodate gydymą aukštesniai galiai ir stebite gydymo procesą, taip pat kaip ir atliekant kontaktinį seansą. Kalbėdami apie kito žmogaus sielos gydymą, japonai laikosi pozicijos, kad jie nežino ko reikia kito žmogaus sielai, todėl visą įgaliojimą perduoda aukštesniai dievybei.
Pratimo alikimas

Jei dirbate su savimi, sukurkite tinkamą afirmaciją. O jei praktika atliekama su pacientu, padėkite jam kartu sukurti afirmaciją. Afirmacija turi būti trumpa, tiksli bei pozityvi, naudojamas esamasis laikas, kaip pvz. – aš esu ramus, mylintis ir užjaučiantis. Taip pat afirmacija niekada negali būti ką nors apribojanti.

Uždėkite savo ne dominuojančią ranką ant paciento kaktos(arba savo), o dominuojančią ranką ant pakaušio. Nupieškite su dominuojančia ranka simbolį ant pakaušio. Laikykite taip rankas 2-3 minutes intensyviai kartodami afirmaciją mintyse. Tuomet patraukite ne dominuojančią ranką nuo kaktos ir toliau siųskite Reiki į pakaušį. Tai darydami pamirškite afirmaciją.

Sensėjus Usui su šia praktika naudojo penkis Reiki principus arba Meidži imperatoriaus eiles. Vietoj afirmacijos, jis kartodavo principus/eiles laikydamas rankas ant paciento kaktos ir pakaušio.

Sensėja Čijoko rekomenduoja šiai praktikai skirti bent 30 minučių.

**Remtasi knyga F. P. Arjava – Tai yra Reiki **