Rumi

Užuot kovojęs su pasauliu - užmušk savąjį ego.

Šis žmogus būtis yra svečių namai.
Kiekvieną rytą yra nauja pradžia.
Džiaugsmas, depresija, blogis,
kažkoks trumpalaikis suvokimas ateina
kaip netikėtas svečias…

Priimkite ir priimkite juos visus vienodai.
Su kiekvienu svečiu elkitės garbingai.
Tamsią mintį, gėdą, piktumą,
sutikite jas prie durų juokdamiesi,
ir pakvieskite juos į vidų.

Būkite dėkingi už bet kurį atėjusįjį,
nes kiekvienas jų buvo atsiųstas kaip vadovas iš anapus.

Stenkitės nesipriešinti pokyčiams, kurie ateina jūsų kelyje. Leiskite gyvenimui gyventi per jus. Ir nesijaudinkite, kad jūsų gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis.

Iš kur žinai, kad ta pusė, prie kurios esi pripratęs, yra geresnė už būsimąją?