Ramana Maharši

Sielvarto pašalinimas

Bhaktas.: Kai mane užvaldo dukha (kančia), savityra nebeįmanoma.
Maharši: Todėl, kad protas yra per silpnas. Padaryk jį stiprų.

B.: Kokiomis priemonėmis?
M.: Sat-sanga, Isvara Aradhana, Pranajama. (bendravimas su išminčiais, Dievo garbinimas, kvėpavimo kontrolė).

B.: Kas atsitinka?
M.: Nelaimė pašalinama; mūsų tikslas - pašalinti nelaimę. Jūs neįgyjate laimės. Pati jūsų prigimtis yra laimė. Palaima nėra naujai įgyjama. Viskas, kas daroma, yra nelaimės pašalinimas. Šie metodai tai daro.

B.: Bendravimas su išmintingaisiais gali sustiprinti protą. Taip pat turi būti praktika. Kokią praktiką reikėtų atlikti?
M.: Taip. Praktika taip pat yra būtina. Praktika reiškia polinkių pašalinimą. Praktika nesiekia jokios naujos naudos; ji skirta polinkiams naikinti.

B.: Abhjasa (praktika) turėtų suteikti man šią galią.
M.: Praktika yra galia. Jei mintys sumažėja iki vienos minties, sakoma, kad protas sustiprėjo. Kai praktika išlieka nepajudinama, ji tampa sahadža (natūrali).

B.: Kas yra tokia praktika?
M.: Tyrinėjimas savęs. Tai ir yra viskas. Atmanyeva vasam nayet … Nukreipti protą į SAVE.

B.: Kokį tikslą reikia turėti omenyje? Praktika reikalauja tikslo.
M.: Atmanas yra tikslas. Kas dar gali būti? Visi kiti tikslai yra skirti tiems, kurie nesugeba siekti atmalakšijos (turėti tikslą - Aš). Jie galiausiai veda į atma-vicharą (savęs ieškojimą). Vieno tikslo siekimas yra visų rūšių praktikos vaisius. Vienas jį gali įgyti greitai, kitas - po ilgo laiko. Viskas priklauso nuo praktikos.

-Pokalbiai su Šri Ramana Maharši