Protokolas „Reiki Start“, skirtas 30 dienų apsivalymo periodui.

Šios instrukcijos yra skirtos tau, mano pasąmone. Šis protokolas aktyvuosis ištariant raktinius žodžius „Reiki Start“. Tu, pasitelkusi Mikao Usui Reiki simbolių galimybes ir energijos potencialą, atliksi autonomišką ir visiškai automatinį žemiau pateiktos medžiagos apdorojimą.

Protokolo medžiaga:

1.Bet koks nepasitikėjimas ir baimė, abejonės savo pasąmone, Reiki energija ir šio protokolo efektingumu – pirmiausiai apdorok šią medžiagos dalį.
2.Visi praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) epizodai, kuriuose aš buvau pažemintas, įskaudintas, patyriau neteisybę, buvau įžeistas kitų žmonių, esybių, nevaldomų gyvenimo situacijų, viso pasaulio ir gyvenimo bendrai, taip pat jei visa tai patyriau savo atliktų veiksmų dėka, nepriklausomai nuo to, ar aš visa tai atsimenu, ar ne.
3.Visi praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) epizodai, kuriuose aš susidūręs su kitais žmonėmis, esybėmis, patyriau agresiją, žiaurumą ir bet kokią fizinę prievartą. O taip pat kai aš buvau tokio elgesio liudininkas, nepriklausomai nuo to, ar aš tai atsimenu, ar ne.
4.Visi praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) epizodai, kuriuose yra bet kokia negatyvi emocinė įkrova, nepriklausomai nuo to, ar aš tai atsimenu, ar ne.
5.Visi praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) epizodai, išgyventi sapnuose, kuriuose išliko bet kokia negatyvi emocinė įkrova, nepriklausomai nuo to, ar aš tai atsimenu, ar ne.
6.Visi praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) epizodai, kuriuose aš atlikau, mano nuomone, gėdingus ir neteisingus veiksmus. Kitų žmonių pasakyti žodžiai, mano ketinimai, bet kokios rūšies fiziniai veiksmai, kurių dėka aš jaučiu ar jutau gėdos ir kaltės jausmus, nepriklausomai nuo to, ar aš tai atsimenu, ar ne.
7.Visas emocines įkrovas, kurias aš turiu kitų žmonių ar būtybių atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar aš jas atsimenu, ar ne, o taip pat nepriklausomai nuo to, ar tie žmonės ir būtybės egzistuoja ar egzistavo dabartinėje realybėje, ar tai buvo mano vaizduotės padarinys, personažai iš interneto, sapnų, knygų ar kitos spausdintos produkcijos, filmų, televizijos ar radijo laidų.
8.Bet kokie mano mentaliniai šablonai kitų žmonių atžvilgiu:

 1. į kuriuos aš noriu ar norėjau būti panašus;
 2. kuriems dėl kokios nors priežasties pavydėjau ar pavydžiu iki šiol;
 3. kurių kūno dalis aš noriu ar norėjau turėti;
 4. kuriais aš norėjau ar noriu būti;
 5. kurių aš ilgiuosi.
  Nepriklausomai nuo to, ar aš juos atsimenu, ar ne, ar jie egzistuoja ar egzistavo realybėje, ar tai buvo mano vaizduotės vaisius, interneto ar sapnų, knygų ar kitos spausdintos produkcijos personažai, filmų televizijos ar radijo laidų herojai.
  9.Bet koks nesąmoningas troškimas, žalingas mano įprotis ar mano asmenybės aspektas, kuris pas mane dabar yra ar buvo praeityje (šiame ar praeituose gyvenimuose), dabartyje ir ateityje (šio gyvenimo ar būsimų gyvenimų).
  10.Visos mano idėjos, įsitikinimai, nuomonės, prietarai, ketinimai, postulatai, dogmos, svajonės ir fantazijos, susietos su aukščiau pateikta medžiaga.
  11.Visos mano praeities (šio ir praeito gyvenimo), dabarties ir ateities (šio ir sekančio gyvenimo) baimės ir nuogąstavimai, susieti su aukščiau pateikta medžiaga.
  12.Bet kuri emocinė įkrova, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo patirta šiame gyvenime, praeitame ar bus patirta būsimuose gyvenimuose, o taip pat nepriklausomai nuo to, ar aš ją atsimenu, ar ne.
  13.Bet kokia savęs kritika, smerkimas, neatlaidumas, taip pat bet koks negatyvus santykis su savimi, su kitomis gyvomis esybėmis, žmonėmis, gyvenimo realybe ir Dievu bendrai, sutinkamai su aukščiau išvardinta protokolo medžiaga.

Taip pat (jei prireiks) tu patikrinsi visus mano organizmo organus ir atliksi apdorojimą pagal aukščiau pateiktą medžiagą.

Aukščiau pateiktą medžiagą tu apdorosi pasitelkusi Mikao Usui Reiki simbolių galimybes ir energiją.

Šio apdirbimo procesas ir duota instrukcija automatiškai nustos veikę, kai visa aukščiau pateikta informacija bus apdorota su Reiki energija.
Esant būtinumui, aš galiu laikinai pristabdyti procesą, ištaręs raktinę frazę „Reiki stop“.
Visą procesą tu atliksi mano miego metu, nepakenkdama miego ir budrios būsenos būviui.
Visą procesą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai.
Taip pat apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą šio proceso galimybėmis ir rezultatais.
Taip pat bet kokią mano baimę susietą su šio proceso veikla,
Taip pat bet kokias negatyvias emocijas ar emocines būsenas, iškilusias proceso metu
Taip pat bet kokius sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti proceso metu.
Visą darbą (pagal šį protokolą) tu atliksi trisdešimties žemės parų laikotarpyje, pradedant nuo raktinių žodžių „Reiki start“ ištarimo.
Proceso metu susidariusį krūvį (kurį reikės patirti mano organizmui) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų perkrovų.
Proceso pradžią, o taip pat jo sustabdymą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius žodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsidusimu.

Mano pasąmone, tu visada darysi tai kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau, ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė.

Instrukcijos pabaiga