Plaučių vėžys

Kito kaltinimas, dėl sužlugusių paties vilčių. Pjūtis, jog prarasta laisva valia save išreikšti laisvai. Baimė, jog neišsipildys norai, aistros ir poreikiai. Poreikis aistroms užslopintas.