Om Tare Tutare Ture Soha

Dažnai ši mantra giedama siekiant įveikti fizinius, psichinius ar emocinius blokus, tačiau ją taip pat galima naudoti ir santykių blokams įveikti. Ji padeda atsisakyti vilčių dėl tam tikro rezultato ir sugrąžinti energiją į save, taip suteikiant vidinę ramybę ir aiškumą.Trumpai tariant, “om Tara Tuttare Ture Soha” reiškia “Aš lenkiuosi Išlaisvintojai, visų nugalėtojų Motinai”.Tare rodo, kad Motina Tara išlaisvina gyvas būtybes iš samsaros, iš tikrų kančių arba problemų. Tai galima susieti su konkrečiomis kančiomis arba žmonių kančiomis: gimimas, senatvė, liga ir mirtis; susitikimas su nepageidaujamais objektais ir patiriamas pasibjaurėjimas; norimų objektų neradimas arba jų radimas, bet negaunamas pasitenkinimas… Visa tai yra tikrosios kančios problemos. Jei pasikliaujate Tara, priimdami prieglobstį joje ir atlikdami Taros praktikas - tokias kaip mantrų ar šlovinimų kartojimas - su Tara, Tara išlaisvina jus nuo visų šių tikrųjų kančių.Antrasis žodis Tuttare išlaisvina jus nuo aštuonių baimių ir išlaisvina jus nuo tikrosios kančios priežasties - karmos ir nuolat kylančių trikdančių minčių. Aštuonios baimės susijusios su išoriniais pavojais, kylančiais iš ugnies, vandens, oro, žemės, taip pat iš tokių dalykų kaip vagys ir pavojingi gyvūnai. Tačiau pagrindiniai pavojai kyla dėl neišmanymo, prisirišimo, pykčio, išdidumo, pavydo, šykštumo, abejonių ir klaidingų pažiūrų. Šios aštuonios trikdančios mintys, kurias turite savo galvoje, ir yra pagrindiniai pavojai.Trečiasis žodis Ture išlaisvina jus nuo ligų. Iš keturių kilnių tiesų Ture rodo kančios nutraukimą, o tai yra galutinė Dharma. Kalbant apie išsilaisvinimą iš ligų, tikroji mūsų liga yra neišmanymas, nesuvokiant absoliučios Aš prigimties, ir visos trikdančios mintys, kylančios dėl šio neišmanymo. Išlaisvindamas mus nuo ligos, Ture iš tikrųjų išlaisvina mus nuo tikrosios priežasties, trikdančių minčių, taip pat nuo tikrųjų kančių.Apytikslė šių trijų žodžių Tare Tuttare Ture reikšmė yra tokia: “Tau, visų Budų veiksmų įsikūnijimui, aš visuomet - tiek laimingomis, tiek nelaimingomis aplinkybėmis - lenkiuosi savo kūnu, kalba ir protu”.Paskutinis žodis Soha reiškia kelio šaknį savo širdyje. Kitaip tariant, priimdami Taros prieglobstį ir atlikdami Taros praktiką, gaunate Taros palaiminimus savo širdyje. Tai suteikia jums erdvę savo širdyje įtvirtinti kelio šaknis, žymimas žodžiu Tare Tuttare Ture. Savo širdyje įtvirtindami trijų galinčių būtybių kelią, išvalote visas kūno, kalbos ir proto priemaišas ir pasiekiate tyrą Taros vadžros šventą kūną, šventą kalbą ir šventą protą, kurie žymimi om. Jūsų kūnas, kalba ir protas virsta Taros šventuoju kūnu, šventąja kalba ir šventuoju protu. Tokia yra apytikslė om Tare Tuttare Ture Soha reikšmė.