Laimės meditacija

Stipriai valanti blogą karmą kaip susikaupusias negales, ligas, problemas, baimes, sunkumus, depresijas ir t.t.

Laimės linkėjimo meditacija:

 1. trukmė bent 30min (palankiausia ryte ar vakare prieš einant miegoti)
 2. patalpa švari, pravėdinta, žvakė uždegta, gali būti malonus smilkalas, bet nebūtinai, galite aktoriuką pasidaryti:)
 3. sėdėti tiesiu stuburu prieš altorių ant žemės ar kiedės, kryptis į rytus palankiausia
 4. muzika meditacinė ar šventos giesmės, nebūtina, bet kažkurios mantros labai veria širdį, 6čakrą…
 5. pasėdėt pradžioj ramybėj, sudėt rankas kaip maldai širdies lygyje (veria šią čakrą, meilės atjautos duoda), pasimelsk Dievui, jei moki
  ši meditacija valo blogą karmą, kuri susikaupusi kaip negalios, ligos, blogi santykiai, baimės, depresija, todel stebekite, kas darosi širdies plote… gali degti, dilgčioti, pulsuoti, spausti, jei jausitės labai blogai, baikite, kitą dieną tęskite toliau.
 6. sakykit: AŠ VISIEMS LINKIU LAIMĖS
 7. AŠ LINKIU ___vardas___laimės (pvz aš linkiu onutei laimės)
 8. PRAŠAU___vardas___ATLEISK MAN
 9. AŠ ATLEIDŽIU___vardas___
  Kartoti po keletą kartų (bent po10kartų, po5min), ištikro tiek kiek norisi, kol atlaisvėja, bėga ašaros – valosi…
 10. vėl formulė: AŠ LINKIU VISIEMS LAIMĖS
 11. padėka Dievui, angelam kad tau padeda, nusilenk iki žemės
  Apsivalymo požymiai - ašaros, lengvumo jausmas, palaiminga džiugi būsena:-)

Sėkmės

p.s. jei ties 6-10punktais sustosite ilgiau ir nuoširdžiau, iškilti gali įvairios situacijos, jų spendimo būdai simboline ar tiesiogine kalba…
turite klausimų, norite aptarti drąsiai rašykite man(Ema) - ema.reichert@gmail.com