Gedulas ir jo įtaka gyvenimui

Priminė man vienas žmogus šiandien apie gedulą ir kaip svarbu leisti sau gedėti, būti einamuose sunkiuose jausmuose ir būsenose, o ne bėgti nuo jų, ne neigti jas, nes jeigu užslopinami ir neisreiškiami jausmai, kurie giliai viduje yra, jie gali labai stipriai paveikti vėlesnį gyvenimą netgi pavirsti destrukcinėmis programomis. O išjausti, išgedėti sau dažnai neleidžiame dėl vaikystės traumų, pvz mirė tėvas su kuriuo nebuvo jokio artumo, atrodo, kad nieko nejauti jam mirus, o jausmus blokuoja vaikystės atstūmimo trauma ir vėliau tie sukile, bet nesuvokti, neišreikšti, nepaleisti jausmai ir energijos pradeda įtakoti gyvenimą, dažnai griovimo linkme… Na ir kitokie atvejai. Iš esmės svarbu leisti sau jausti, o jeigu nejauti - klausti saves kodėl, kas tai blokuoja, kas tam trukdo?