Dviejų širdžių apmąstymas

Kiekvienas, net neišeidamas iš namų, gali sužinoti viską, kas yra danguje ir Žemėje. Nežvilgčiodamas pro langą jis gali pamatyti dangaus kelius. Tie, kurie ieško svetur, suranda mažiau, kuo daugiau jie keliauja. Štai kodėl išminčius žino viską niekur neišeidamas, mato viską nežiūrėdamas, nieko nedaro, bet pasiekia Tikslą! - Tao Te Ching, Lao Tzu

Meditacija turi būti nukreipta į vienybe su Dievu. Visą dėmesį dera sutelkti į Dievo suvokimą, visąlaik turint omenyje, kad Dievo karalystė yra tavyje, - ne štai čia ir ne ten, o tavyje. - Joel Goldsmith

ILIUMINACIJOS, arba dviejų širdžių apmąstymo, technika skiriama pasiekti Budos arba Kosmo sąmonę. Tai drauge ir tarnystės pasauliui forma, nes tie, kurie visą žemę palaimina meilinga malone, pasaulį harmonizuoja.
Dviejų širdžių apmąstymas pagrįstas principu, bylojančiu, kad kai kurios didžiosios čakros yra perėjimo taškai ar vartai į tam tikrus sąmonės horizontų lygius. Norint pasiekti iliuminaciją, t.y Budos sąmonę, būtina iki galo suaktyvinti karūnos čakrą. Tada ji pasidaro panaši į taurę. Tiksliau tariant, - dvylika vidinių vainiklapių atsiveria ir pasisuka aukštyn lyg taurė, kad priimtų dvasines energijas, vėliau paskirstomas kitoms kūno dalims. Karūnos, kurias nešioja karaliai, tėra paprasti fiziniai padirbiniai, simbolizuojantys neapsakomai tviskančią aukštai pažengusią žmogaus karūnos čakrą. Visiškai suaktyvintą karūnos čakrą simbolizuoja šventasis Gralis.
Visiškai suaktyvintos karūnos čakros galima tik tada, kai jau suaktyvinta širdies čakra. Šioji karūnos čakros atspindys. Širdies čakra panaši į karūnos čakrą, turinčią 12 vainiklapių. Ji - žemesnis karūnos čakros atspindys, o karūnos čakra yra iliuminacijos ir dieviškosios meilės ir vienybės su viskuo centras.Paprastam žmogui išaiškinti, kas yra dieviškoji meilė ir iliuminacija, taip pat sunku, kas neregiui suvokti, kas yra spalva. Širdies čakra - aukštesniųjų emocijų centras. Tad argi galima nelavinti aukštesniųjų emocijų pasiekti dieviškąją meilę?
Galima kuo įvairiausiai aktyvinti karūnos ir širdies čakras(fiziniais pratimais, hatha joga, jogų kvėpavimo technika, mantromis(t.y., galios žodžiais), vaizdiniais. Visi šie būdai efektyvūs, bet nepakankamai greiti. Vienas efektyviausių ir greičiausių būdų - tai apmąstymas apie Meilingą malonę arba visos Žemės palaiminimas Meilinga malone. Širdies ir karūnos čakras naudojant palaiminti Žemę Meilinga malone, jos tampa dvasinės energijos kanalais, taigi aktyvėja paties proceso metu. Žemės laiminimas Meilinga malone yra tarnystės Žemei forma. Laimindami Žemę jūs patys palaiminami daugybę kartų. Laimindami jūs laiminami. Duodami jūs gaunate. Tai Dėsnis!
Jei žmogus visiškai suaktyvina karūnos čakrą, tai dar nereiškia, kad jis tikrai pasieks iliuminaciją, nes to dar reikia išmokti naudojantis karūnos čakra. Tai nelyginant turėtumėte įmantrų kompiuterį, bet nemokėtumėte juo naudotis. Jei jau suaktyvinote karūnos čakrą, medituokite šviesą, mantrą Aum ir tarpsnį tarp dviejų Aum mantrų. Būtent intensyviai koncentruojantis ties šviesa ir tarpsniu tarp dviejų Aum mantrų, pasiekiama iliuminacija(samadhi)!

Daugelio žmonių kitos čakros suaktyvintos pakankamai. Pamatinė, lyties, saulės rezginio čakros beveik visų žmonių būna aktyvios. Žmonių išlikimo instinktai, seksualinis potraukis, polinkis reaguoti į žemesnes emocijas yra labai stiprus. Modernus mokymas, darbai, reikalaujantys protinių gabumų, vis labiau skatino daugelio žmonių adžna ir gerklės čakrų vystimąsi. Vis dėlto daugelio žmonių liko neišvystytos širdies ir karūnos čakros. Šiuolaikinis lavinimas, dėja, linkęs pervertinti gerklės ir adžna čakrų, t.y, konkrečiosios ir abstrakčiosios minties vystymą. Širdies čakros ugdymas buvo apleistas. Dėl to sutinkame žmonių, pakankamai protingų, tačiau labai šiurkščių. Šie žmonės dar nėra subrendę emociškai, nes jų širdies čakra labai menka. Nors jie protingi, nors juos lydi sėkmė, tačiau žmogiškai bendrauti jie nemoka; tokie sunkiai sukuria šeimą arba būna išsiskyrę. Taigi apmąstydamas Dvi širdis žmogus tampa harmoningai subalansuotas. Tai reiškia, kad jo didžiosios čakros yra daugmaž harmoningai išvystytos.

Ar abstrakti bei konkreti mintis bus panaudota konstruktyviai ar destruktyviai, priklauso nuo širdies čakros išsivystymo. Kai saulės rezginio čakra pernelyg išsivysčiusi, o širdies - per mažai, ar kai žemesnės emocijos aktyvesnės už aukštesnes, protas greičiausiai veiks destruktyviai. Kol daugumos žmonių širdies čakra bus neišvystyta, pasaulinė taika bus nepasiekiam svajonė. Todėl švietimo sistemojė didžiausią dėmesį reikia skirti širdies vystymui.
Jaunesniems nei 18 metų nederėtų praktikuoti iliuminacijos technikos, nes jų kūnas gali neatlaikyti pernelyg daug subtilių energijų. Ilgainiui dėl to iškyla fizinio paralyžiaus grėsmė. Žmonės, sergantys širdies ligomis, taip pat neturėtų praktikuoti Dviejų širdžių apmąstymo, nes tai gali sukelti rimtą pranos perteklių širdyje. Ketinantys praktikuoti Dviejų širdžių apmąstymą turi nuolatinėmis autorefleksijomis gryninti save ir stiprinti charakterį. Dviejų širdžių apmąstymas aktyvina ne tik širdies ir karūnos, bet ir kitas čakras. Dėl to sustiprėja ir suaktyvėja teigiamos ir neigiamos žmogaus emocijos. Praktikantas pats arba padedant aiškiaregiui gali tuo įsitikinti.

Procedūra

 1. Išvalykite eterinį kūną fiziniais pratimais. Maždaug 5 minutes mankštinkitės. Pratimas iš kūno išstumia šviesiai pilkšva ar panaudota prana. Mankštintis reikia norint sumažinti pranos perteklių, nes eteriniame kūne meditacija generuoja daugybę subtilių energijų.
 2. Melskite Dievo palaiminimo. Labai svarbu melsti ir dvasinių vadovų palaiminimo. Kiekvienas dvasinis mokinys turi dvasinį vadovą, nors gali to ir nežinoti. Malda reikalinga gynybai, pagalbai ir vedimui tobulinimosi keliu. Be maldos, bet kokia pažangi meditavimo technika yra pavojinga. Galite sukurti savo maldą.
  Autorius paprastai meldžiasi taip:
  Tėve, aš nuolankiai meldžiu Tavo dieviškojo palaiminimo!
  Apsaugok mane, vesk ir apšviesk!
  Dėkoju Tau, tebūnie Tavo valia!
 3. Aktyvindami širdies čakrą, visą Žemę laiminate Meilinga malone. Kelias sekundes palaikykite prispaudę savo priekinę širdies čakrą pirštu. Taip bus lengviau ties ja susikaupti. Sustiprinę palaiminkite Žemę Meilinga malone. Galite sukurti savą laiminimo maldą. Autorius paprastai laimina taip:
  ŽEMĖS PALAIMINIMAS MEILINGA MALONE
  Iš Dievo širdies
  Tebūnie visa Žemė palaiminta meilinga malone.
  Tebūnie visa Žemė palaiminta, tebunie ji kupina didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškos taikos.
  Tebūnie visa Žemė palaiminta, tebūnie kupina supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo. Tebūnie taip!
  Iš Dievo širdies
  Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo dieviškosios meilės ir malonės.
  Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškosios taikos.
  Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo.
  Dėkoju Tau, Viešpatie!

Pradedantieji tegu palaimina vieną ar du kartus. Iš pat pradžių nelaiminkite per ilgai. Mat kai kurie žmonės gali pajusti lengvą pranos perteklių galvos srityje. Taip atsitinka tada, kai eterinis kūnas nepakankamai švarus.
Šio laiminimo nedera išsakyti mechaniškai. Turite visa širdimi pajusti ir įvertinti kiekvieną teiginį. Galite panaudoti vizualizaciją. Laimindami Žemę Meilinga malone, įsivaizduokite Žemės aurą akinančiai rausvėjančią. Laimindami Žemę, kad ji būtų kupina džiaugsmo, laimės ir taikos, įsivaizduokite, kaip apnikti problemų žmonės šypsosi, jų širdys prisipildo džiaugsmo, pasitikėjimo, vilties ir taikos. Įsivaizduokite jų problemas mažėjančias, o veidus nušvintančius. Laimindami Žemę, kad ji prisipildytų harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo, įsivaizduokite, kad žmonės ir tautos, esančios ant karo slenksčio, vėl sutaria. Įsivaizduokite juos kupinus gerų ketinimų ir norų tuos ketinimus realizuoti. Šį laiminimą galima skirti tautoms ar tautai, šeimai ar žmogui arba grupei žmonių. Tačiau nenukreipkite šio laiminimo kokiam nors vienam kūdikiui ar vaikui, nes šitaip pernelyg užliesite jį intensyvia apmąstymo sukaupta energija.
4. Aktyvindami karūnos čakrą, visą Žemę laiminkite Meilinga malone. Kelias sekundes prispauskite karūnos čakrą pirštu, kad būtų lengviau ties ja koncetruotis ir palaiminti Žemę. Kai karūnos čakra galutinai atsidarys, kai kurie iš jūsų pajus tarsi žiedą pražydusį viršugalvyje, kiti pajusite, kad kažkas viršugalvį spaudžia. Kai aktyvinsite karūnos čakrą, sykiu susikaupkite ties karūnos ir širdies čakromis ir kelis kartus palaiminkite Žemę Meilinga malone. Tai suderins širdies ir karūnos čakras, ir laiminimas bus galingesnis.
5. Iliuminaciją pasieksite apmąstydami šviesą, Aum ir tarpsnį tarp dviejų Aum mantrų. Įsivaizduokite akinančiai baltos šviesos grūdų karūnoje arba galvos viduryje, viduj, ir kartokite Aum mantrą. Stipriai susikaupkite ties šviesos tašku ir tarpsniu tarp dviejų Aum. Mintyse kartodami mantrą pastebėsite, kad Aum nėra ištisiniai ir kad tarp dviejų mantrų yra mažas plyšelis. Medituokite 5-10 minučių. Kai siekiantysis dvasios aukštumų susikoncetruoja ties šviesos tašku ir kartu ties tarpsniu tarp dviejų Aum, jis pajunta vidinį šviesos blyksnį. Visa jo esybė prisipildo šviesos! Jis pajunta savo pirmą iliuminacijos blykstelėjimą ir pirmą dieviškos ekstazės potyrį! Pajusti Budos sąmonę ar iliuminaciją tolygu patirti ir suprasti, ką Jėzus turėjo galvoje sakydamas: “Todėl, jei tavo akis sveika, visame tavo kūne bus šviesu”.(Evangelija pagal Luka, 11-34). “Nes Dievo karalystė yra tarp jūsų”.(Evangelija pagal Luką, 17-21).
Kai kam gal prireiks metų, kol pajus pirmąjį iliuminacijos, Budos sąmonės, blykstelėjimą. Kitiems - mėnesių, dar kitiems - savaitės. Ir tik labai nedaugėlis pasieks pirmąjį sąmonės horizonto išsiplėtimą iš pirmo karto. Paprastai tai pasiekti padeda Vyresnysis ar Padėjėjas. Atlikdamas šią meditaciją, siekiantysis dvasios aukštumų turi būti neutralus. Jam neturėtų rupėti rezultatas ir jis neturėtų būti kupinas vilčių. Kitaip jis apmąstys būtent viltis ar laukiamą rezultatą, o ne šviesos tašką, Aum ar tarpsnį tarp dviejų mantrų.
6. Energijos pertekliaus išleidimas. Pabaibus meditaciją energijos perteklių reikia išleisti pasaulin laiminant Žemę Šviesą, Meile ir Taika. Kitaip pranos susidarys per daug ir ilgainiui dėl energijos pertekliaus regimasis kūnas pradės irti. Kitos ezoterinės mokyklos siūlo išleisti energijos perteklių įsivaizduojant, kad čakros projektuoja energijos perteklių laukan, mažėja bei blausiasi, tačiau toks būdas neišnaudoja to pertekliaus konstruktyviam tikslui.
7. Padėka. Baigę medituoti visuomet padėkokite savo Dvasiniams Vedliams už dieviškąjį palaiminimą.
8. Regimojo fizinio kūno stiprinimas masažu ir kitais fiziniais pratimais. Baigę medituoti išmasažuokite savo kūną ir apie 5 minutes mankštinkities. Taip geriau išvalysite ir sustiprinsite fizinį kūną, nes tada iš jo išsiskiria daugiau panaudotos pranos, palengvėja naujos pranos ir dvasinės energijos asimiliacija ir sustiprėja praktikanto sveikata ir prisideda grožio. Masažas ir pratimai po meditacijos taip pat sumažina pranos energijos perteklių ir dėl to galinčių kilti ligų tikimybę. Mankštindamiesi po Dviejų širdžių apmąstymo pamažėle galite išsigydyti nuo kai kurių ligų. Labai svarbu po meditacijos pasimankštinti, nes kitaip regimasis kūnas neišvengiamai susilpnės. Nors eterinis kūnas pasidarys labai šviesus ir stiprus, fizinis kūnas susilpnės, nes negalės išlaikyti surinkto likusio energijos kiekio.

Kai kurie iš jūsų galbūt nesimankštins po šios meditacijos, stengdamiesi išlaikyti palaimingą būseną. Šia tendenciją reikia įveikti, kitaip jūsų fizinė sveikata gali pašlyti.
Kartais siekiantys dvasios aukštumų medituodami gali pajusti neįprastus fizinius judesius. Tai normalu, nes valosi eteriniai kanalai.
Nurodymai gali pasirodyti ilgi, tačiau meditacija yra trumpa, paprasta ir efektyvi! Ji trunka apie 10-15 minučių, neskaitant laiko, reikalingo mankštinantis.
Yra daug iliuminacijos laipsnių. “Nuojautos” menas arba “tiesioginis sintetinis žinojimas” reikalauja ilgos ir kantrios praktikos. Tiksliau, - jam reikia daug inkarnacijų, kad suvoktumėt Budos savybės panaudojimą.
Tarnauti pasauliui laiminant jį Meilinga malone galima ir grupe. Susirinkę į grupę pirma palaiminkite Žemę Meilinga malone per širdies čakrą, po to per karūnos čakrą, o tada - per abi kartu. Baigę medituoti išleiskite energijos perteklius. Kitas meditacijos dalis praleiskite. Laiminti galima ne tik visą Žemę, bet ir konkrečias tautas ar tautų grupes. Laiminimo galia daug kartų padidėja, kai laiminama grupė, o ne individas. Pavyzdžiui, jei laimina septyni žmonės, poveikis ir gali yra tokie, lyg šimtas žmonių laimintų kiekvienas atskirai. Dar vienas būdas laiminti Žemę Meilinga malone - atitinkamu metu per radijo transliacijas, kurių klausosi dauguma klausytojų.
Lygiai kaip prana galima stebuklingai išgydyti paprastas ir sunkias ligas, taip ir apmąstant Dvi širdis, jei tai daro daug žmonių, galima stebuklingai išgydyti visą Žemę ir padaryti ją harmoningesnę bei taikingesnę.

DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ APMĄSTYMAS

 1. Maždaug 5 minutes pasimankštinkite, kad išvalytumėte eterinį kūną.
 2. Melskite dieviškojo palaiminimo.
 3. Aktyvindami širdies čakrą, susikaupkite ties ja ir palaiminkite Žemę Meilinga malone.
 4. Aktyvindami karūnos čakrą, susikaupkite ties ja ir palaiminkite Žemę Meilinga harmonija. Tada palaiminkite Žemę Meilinga malone kartu per karūnos ir širdies čakras.
 5. Siekdami iliuminacijos susikaupkite ties šviesos tašku, ties Aum ir tarpsniu tarp dviejų Aum mantrų.
 6. Išleisdami energijos perteklių laiminkite Žemę Šviesą, Meile ir Taika.
 7. Padėkokite.
 8. Kad sustiprintumėte regimąjį fizinį kūną, išmasažuokite veidą ir kūną ir apie 5 minutes pasimankštinkite.

ŽEMĖS PALAIMINIMAS ŠIRDINGA MALONE
Iš Dievo širdies
Tebūnie visa Žemė palaiminta meilinga malone.
Tebūnie visa Žemė palaiminta, tebunie ji kupina didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškos taikos.
Tebūnie visa Žemė palaiminta, tebūnie kupina supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo. Tebūnie taip!
Iš Dievo širdies
Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo dieviškosios meilės ir malonės.
Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo didelio džiaugsmo, laimės ir dieviškosios taikos.
Te visų jaučiančių būtybių širdys prisipildo supratimo, harmonijos, geros valios ir gėrio troškimo.
Dėkoju Tau, Viešpatie!

LEIDIMAS KOPIJUOTI
Dviejų širdžių apmąstymas turi labai daug galios, galinčios atnešti pasauliui taiką, todėl šį meditacijos būdą reikia išplatinti. Autorius visiems besidomintiems suteikia leidimą perspausdinti, kopijuoti ir dauginti “Dviejų širdžių apmąstymo” metodą.
Choa Kok Sui

Naudota literatūra:
Choa Kok Sui - Senasis GYDYMO PRANA mokslas ir menas