DEVYNI NURODYMAI, KAIP KURTI EFEKTYVIUS TVIRTINIMUS (afirmacijas)

Afirmacija apibūdina tikslą taip, tarsi jis jau būtų pasiektas. Pavyzdžiui, galite sakyti: „Gėriuosi nuostabiu saulėlydžiu Palangoje " arba „Man taip lengva ir smagu, aš esu sveikas ir žvalus“.

Efektyvūs jūsų tvirtinimai turi būti sudaryti vadovaujantis šiais devyniais nurodymais:

 1. Pradėkite nuo žodžių „Aš esu". Tai yra patys veiksmingiausi mūsų kalbos žodžiai. Pasąmonė priima visus šiais žodžiais prasidedančius sakinius kaip nurodymus, įsakymus, kuriuos reikia vykdyti.

 2. Naudokite esamąjį laiką. Tai, ko norite, aprašykite taip, tarsi jau turėtumėt, tarsi tai jau būtumėt pasiekę.
  Blogai: ketinu įsigyti naują
  Gerai: negaliu atsidžiaugti, naudodamasis naujuoju mp3 grotuvu “Creative".

 3. Konstatuokite teigiamai: sakykite, ko norite, o ne ko nenorite.
  Tegu jūsų tvirtinimai būna teigiami. Pasąmonė negirdi žodelio „ne". Tai reiškia, kad sakinį „Netrankykite durų" ji supras kaip „Trankykite duris". Pasąmonė mąsto vaizdais, ir žodžiai „Netrankykite durų" jai sukels durų trankymo vaizdą. Sakinys „Jau nebebijau skraidyti" jai sukels bijojimo skraidyti vaizdą, o sakinys „Man patinka skraidymo sukeliamas jaudulys" sukels malonaus susijaudinimo vaizdą.
  Blogai: jau nebebijau skraidyti.
  Gerai: man patinka skraidymo sukeliamas jaudulys.

 4. Stenkitės, kad tvirtinimai būtų trumpi. Tegu jūsų pareiškimai būna panašūs į eiliuotus reklaminius tekstus. Taupykite žodžius, tarsi kiekvienas iš jų kainuotų po 1000 dolerių. Reikia stengtis, kad tvirtinimai būtų trumpi ir lengvai įsimenami.

 5. Siekite, kad jie būtų konkretūs. Neaiškūs tvirtinimai duos neaiškius rezultatus.
  Blogai: važinėjuosi savo naujuoju raudonu automobiliu.
  Gerai: važinėjuosi savo naujuoju raudonu „Porsche 911 Carrera".

 6. Naudokite tiesioginę nuosaką. Tiesioginė nuosaka suteikia veiksmažodžiams jėgos, sudaro įspūdį, kad veiksmas vyksta šiuo metu.
  Blogai: turėčiau kalbėti atvirai ir sąžiningai.
  Gerai: kalbu atvirai ir sąžiningai.

 7. Pavartokite bent vieną dinamišką emocijas ar jausmus išreiškiantį žodį. Įtraukdami emocijas, jūs pasijusite taip, tarsi jau būtumėt pasiekę savo tikslą. Dažniausiai tam vartojami žodžiai „su malonumu, džiaugsmingai, džiugiai, laimingai, išdidžiai, ramiai, entuziastingai, saugiai, maloniai, su meile".
  Blogai: išlaikau tinkamiausią savo svorį - 80 kilogramų.
  Gerai: oi, kaip gera, kaip smagu - penkis pūdus aš sveriu!
  Atkreipkite dėmesį į tai, kad paskutinysis sakinys skamba kaip koks reklaminis dvieilis. Pasąmonė mėgsta ritmą ir rimus. Kaip tik dėl to eiliuotus tekstus įsimenam daug lengviau ir greičiau.

 8. Tvirtinimus kurkite sau, o ne kitiems. Kurdami stenkitės, kad jie apibūdintų jūsų, o ne kitų žmonių elgesį.
  Blogai: žiūriu, kad Jonas išsivalytų savo kambarį.
  Gerai: entuziastingai pranešu Jonui, ko iš jo noriu.

 9. Pridurkite žodžius „ar ką nors geresnio". Kai tvirtinime kalbate apie konkrečią situaciją (darbą, galimybę, atostogas), materialius daiktus (namą, automobilį, jachtą), tarpusavio santykius (su vyru, žmona, vaikais), visada pridurkite žodžius „ar ką nors geresnio".
  Kartais apie tai, ko norime, sprendžiame vadovaudamiesi savo siau¬rais interesais ar ribota patirtim. O juk kartais yra ir geresnių dalykų, negu dabar mums prieinami, todėl nevenkime į tvirtinimus įtraukti ir minėtą frazę, jei tik ji tinka.
  Pavyzdys: su malonumu gyvenu savo puikioje pajūrio viloje Nidos pakrantėje ar dar geresnėje vietoje.

PAPRASTAS BŪDAS TVIRTINIMAMS KURTI

 1. Jsivaizduokite, ką norėtumėt sukurti. Vaizduokitės tokius daiktus, kokių norėtumėt. Įsivaizduokite, jog esate susikurto vaizdo viduryje ir stebėkite daiktus. Jei norite automobilio, įsivaizduokite, kad žiūrite į pasaulį pro to jūsų jau turimo automobilio langą.
 2. Girdėkite garsus, kuriuos girdėrumėt, pasiekęs savo tikslą.
 3. Patirkite jausmus, kuriuos norėtumėt patirti pasiekę tai, ko norite.
 4. Trumpai apibūdinkite, ką patiriate, įskaitant ir tai, ką jaučiate.
 5. Jei reikia, pakoreguokite savo tvirtinimą, kad jis atitiktų visus anksčiau išvardytus nurodymus.

KAIP NAUDOTI TVIRTINIMUS IR VAIZDUOTĘ

 1. Peržiūrėkite savo tvirtinimus 1-3 kartus per dieną. Geriausias tam laikas iš ryto, paskui - vidurdienį savo orientacijai pakoreguoti, ir dar - prieš einant gulti,
 2. Jei reikia, kiekvieną tvirtinimą perskaitykite garsiai.
 3. Užsimerkite ir įsivaizduokite save tokį, koks esate savo tvirtinime. Žiūrėkite į save taip, tarsi matytumėt save iš vidaus. Kitaip sakant, žiūrėkite į sceną ne žiūrovo, o spektaklio dalyvio žvilgsniu.
 4. Klausykitės visų garsų, kuriuos galėtumėt išgirsti sėkmingai pasiekę tai, kas teigiama jūsų tvirtinime - bangų mūšos ūžimą, minios riaumojimą, valstybinio himno melodiją. Įtraukite į tvirtinimus kitus jums svarbius žmones, įsivaizduokite, kaip jus sveikina ir džiaugiasi jūsų sėkme.
 5. Patirkite tai, ką jaustumėt pasiekę savo sėkmę. Kuo stipresni tie jausmai, tuo veiksmingiau vyks procesas. (Jei jums sunku sukelti atitinkamus savo jausmus, pabandykite kartoti tokią frazę: „Man lengvai sekasi sukelti stiprius jausmus efektyviai dirbant su tvirtinimais".)
 6. Pasakykite savo tvirtinimą dar kartą, o paskui šį procesą kartokite ir su kitu tvirtinimu.

KITI TVIRTINIMŲ NAUDOJIMO BŪDAI

 1. įvairiose savo namų vietose pakabinkite 7,5 x 12,5 cm dydžio korteles su tvirtinimais.
 2. įvairiose savo namų ar savo kambario vietose pasikabinkite norimų daiktų atvaizdus. Į juos galite įkomponuoti ir savo paties atvaizdą.
 3. Kartokite savo tvirtinimus „prarasto laiko" metu - kai laukiate eilė¬je, mankštinatės, važiuojate automobiliu. Kartoti galite tyliai, mintyse, arba garsiai.
 4. Įsirašykite savo tvirtinimus ir klausykitės jų dirbdami, važiuodami automobiliu ar prieš miegą. Tam galite naudoti įvairias technines priemones - magnetofoną, MP3 grotuvą ir pan.
 5. Įsirašykite savo tėvo ar motinos padrąsinimus, tuos jų paskatinimo ar leidimo ką nors daryti žodžius, kuriuos būtumėt norėję išgirsti ar norėtumėt girdėti dabar.
 6. Kartokite savo tvirtinimus pirmuoju asmeniu („Aš esu…“), antruoju asmeniu („Tu esi…”) ir trečiuoju asmeniu (Jis/ji yra…").
 7. Įsirašykite tvirtinimus į savo kompiuterio ekrano užsklandą, kad matytumėt juos nuolat, kai tik naudositės kompiuteriu.

Remtasi J. Canfield ir J. Switzer „The success principles: To get from where you are to where you want to be“