Depresija

Kai užeina bejėgiška būsena, neišmatuojamas liūdesys ir visi kiti sunkūs jausmai kurie perauga į depresiją, labai labai svarbu rasti būtų iš jos išeiti, ištraukti save. Tai be abejo per darbą su savimi, bet be to, kad tam tikru metu vaistai gali būti labai reikalinga laikina priemonė, iš sunkių būsenų išlysti gali labai padėti aura soma Kristaus buteliukas ir terapinės klasės Rose aliejus. Jų vibracijos labai tyros, aukštos ir jie padeda žmogui išsilaikyti visai nenugrimztamt į sunkių energijų ir būsenš dugną, o nugrimzdus į jį - lengviau atsistoti.

Būtų gerai čia pasidalinti ir greitos, ir ilgalaikės pagalbos būdais esant depresijai.
Mano aprašytos pagalbos priemonės yra kaip būdai išsilaikyti paviršiuje, nenugrimztant į dugną visiškai, bet labai svarbu rasti sunkios savijautos priežastis, traumas, jas atpažinti ir išlaisvinti jose užstrigusius jausmus bei energijas, tada vyksta transformacija visuose lygmenyse įskaitant ir mentalinį t.y. psichiką.