Čakrų protokolai

„Reiki sahasrara“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.
Instrukcijos pradžia.

Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki sahasrara“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki sahasrara“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų ir harmonizuotų mano sahasrara čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki sahasrara Start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano sahasrara čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant būtinumui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki sahasrara stop“
Sahasraros harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai sahasrara čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią, o taip pat jo sustabdymą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius žodžius), tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė. Instrukcijos pabaiga.

„Reiki ajna“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.
Instrukcijos pradžia.

Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki ajna“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki ajna“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano ajna čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki ajna start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano ajna čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant būtinumui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki ajna stop“
Ajnos harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai ajna čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu kilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius žodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė.

Instrukcijos pabaiga.

„Reiki višuddha“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.

Instrukcijos pradžia.
Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki višuddha“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki višuddha“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano višuddha čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki višuddha start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano višuddha čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybęs.
Esant būtinumui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki višuddha stop“
Višuddhos harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai višuddha čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, sunkumus su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius žodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė. Instrukcijos pabaiga.

„Reiki anahata“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.

Instrukcijos pradžia.
Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki anahata“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki anahata“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano anahata čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki anahata start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano anahata čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant reikalui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki anahata stop“
Anahatos harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai anahata čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius zodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė. Instrukcijos pabaiga.

„Reiki manipura“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.

Instrukcijos pradžia.
Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki manipura“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki manipura“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano manipuros čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki manipura start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano manipuros čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant reikalui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki manipura stop“
Manipuros harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai manipura čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius žodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė. Instrukcijos pabaiga.

„Reiki svadhišthana“
Instrukcija skirta mano pasąmonei.

Instrukcijos pradžia.
Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki svadhišthana“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki svadhišthana“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano svadhišthana čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki svadhišthana start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano svadhišthana čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant reikalui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki svadhišthana stop“
Svadhišthanos harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai svadhišthana čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius zodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė. Instrukcijos pabaiga.

“Reiki muladhara”
Instrukcija skirta mano pasąmonei.

Instrukcijos pradžia.
Ši instrukcija yra skirta tau, mano pasąmone. Jei iki šiol veikė senesnė „Reiki muladhara“ instrukcija, dabar ji laikoma neveiklia, veiklia tampa ši nauja „Reiki muladhara“ instrukcija.
Kai tiktai aš panorėsiu, kad Reiki energija gydytų mano muladhara čakrą ir su ja susijusius organus ir sistemas, aš balsu arba mintyse ištarsiu specialią raktinę frazę „Reiki muladhara start“, ir tu visiškai autonomiškai ir automatiškai atliksi visapusišką mano muladhara čakros harmonizavimą ir gydymą, pasitelkusi visas Mikao Usui Reiki simbolių ir Reiki energijos galimybes.
Esant reikalui, aš galiu laikinai pristabdyti seansą, ištaręs raktinę frazę „Reiki muladhara stop“
Muladharos harmonizavimą ir gydymą tu atliksi maksimaliai švelniai ir neskausmingai. Seanso metu atsiradusį krūvį (kurį gali patirti mano organizmas) paskirstysi maksimaliai tolygiai, kad nebūtų pervargimo. Seansas baigsis automatiškai, kai muladhara čakra ir su ja susiję kūno organai ir sistemos bus išgydytos ir suharmonizuotos.
Pasitelkusi Reiki energiją, tu apdorosi bet kokį mano netikėjimą ar nepasitikėjimą Reiki energijos galimybėmis ir seanso rezultatais. Apdorosi bet kokią seanso metu iškilusią baimę, negatyvias emocijas ar emocines būsenas, taip pat sunkumus, su kuriais aš galiu susidurti seanso metu.
Seanso pradžią ir pabaigą (ištarus aukščiau pateiktus raktinius zodžius) tu signalizuosi giliu mano organizmo atsikvėpimu.
Mano pasąmone, tu visada darysi tai, kas yra aprašyta šioje instrukcijoje, nepriklausomai nuo to, kokiose aplinkybėse, kokioje situacijoje aš bebūčiau. Aš esu labai dėkingas tau ir reiškiu gilią pagarbą už tai, kad tu visada esi mano ištikima ir atsidavusi pagalbininkė.

Instrukcijos pabaiga.