Blokų pašalinimas

Paimta iš Laxmi Paula Horan “Reiki Galių suteikimas”

Dauguma žmonių, nutarusių studijuoti psichologiją, mano, jog smegenys yra mūsų protinio aktyvumo centras. Iš tikrųjų smegenys yra fizinis organas, registruojantis ir saugantis mintis bei atmintį, - visai kaip kompiuteris. Tačiau pats protas iš tikrųjų funkcionuoja per eterinį kūną ir palieka įspaudus visoje fizinėje struktūroje. Tikriausiai girdėjote posakį: „esi tai, ką valgai". Galima sakyti ir taip: „esi tai, ką galvoji". Kitaip tariant, medžiagos, kurias dedame į savo kūną, padeda suformuoti mūsų fizinę struktūrą, ir tuo pačiu principu — mūsų projektuojamos mintys ir emocinės reakcijos, praeinančios kūnu, taip pat paveikia jo formą ir sudėtį. Taigi, kūnas yra proto atspindys ir, savo ruožtu, kūnui vystantis tam tikra kryptimi, protas veiks kaip kūno atspindys. Kūno audiniai įgaus atitinkamą formą ir dydį, atitinkančius kūnu pratekančias emocijas ir mintis. Teigiama energija padės išlaikyti kūną lankstų ir grakštų, tuo tarpu užgniaužta trokštama veikla sukurs energinius blokus eteriniame, o vėliau ir fiziniame kūnuose. Užblokuota energija privers audinius sustingti. Sustingimas kaupsis ir sukurs „kūno šarvą".Masažistai su šiuo reiškiniu klientų kūnuose susiduria kasdieną - tai sustingę trapeciniai raumenys kai mes užsikrauname pasaulio naštą ant savo pečių ar kitose specifinėse viet se, susijusiose su mūsų kūno psichologija.

Kiekvienas kūnas gali papasakoti savo unikalią istoriją, atitinkančią jo specifinę funkciją. Be paveldimumo, aplinkos, maitinimosi ir kasdieninio fizinio aktyvumo, kūnu tekančios stiprios emocijos ir minčių formos pa deda sumoduliuoti jo būklę ir laikyseną. Kasdieniniame gyvenime ne tik neigiamos emocijos padeda sukurti sustingusią gynybinę armatūrą, bet sustingusi kūno padėtis (arba kūno šarvas), sukurtas ankstesnių emocinių būsenų, ir toliau skatina tas pačias emocijas. Taigi mintys ir emocijos paveikia kūną o, savo ruožtu, kūno struktūra gali paveikti mintis bei iš jų išplaukiančias emocijas. Atpalaidavus sustingusį kūno šarvą bei atitaisius laikyseną, atsipalaiduoja ir sukauptos kūno struktūroje emocijos, suteikdamos žmogui naujo lengvumo, nes nebėra senosios naštos kaip ankstesniųjų neigiamų patyrimų šalutinio produkto.

Emocinių blokų atpalaidavimo būdai.

Iš tikrųjų šios žinios egzistavo tūkstan čius metų ir jomis naudojosi ne viena Rytų kultūra. Kinai sudarė energijos meridianų bei akupunktūrinių taškų žemėlapį ir ištyrinėjo chi tekėjimą. Indijoje jogai ištyrinėjo eterinį kūną, kurį energizuoja prana, tekanti kana lais, vadinamais nadis. Kai kurios jogos kryptys turi tikslą „sudeginti" energinius blokus, kurie trukdo pranai tekėti nadėmis. Chua Ka, labai senas mongolų gilaus savimasažo būdas, padėdavo kariams atsikratyti baimės prieš mūšį, atsikratant seniai susikaupusių emocinių blokų. Didžioji dalis emocinio atpalaidavimo darbo formų koncentruojasi į gyvybinės energijos jėgos didinimą, turint tikslą išvalyti užblokuotus kanalus subtiliuosiuose kūnuose. Kai gyvybinės energijos jėga veikia bloką, kilęs pasipriešinimas kūne sukuria aukštų virpesių dažnius. Taip paveikiamos visos kūno sistemos, o tai, savo ruožtu, stimuliuoja ir atkuria pirminę traumą, kuri sukūrė bloką. Žmogus tuomet iš naujo patiria su tuo įvykiu susijusius jausmus, kurie išsakomi žodžiais arba net orgazmo reakcija (fizinė reakcija, aprašyta bioenerge tikoje). Rebefingas, taip pat susijęs su gyvybi nės energijos padidėjimu, sukeliamu sąmoningai kvėpuojant, kad sukurtų vir pesių spaudimą, reikalingą pramušti blokus.

Įvairios emocinio atpalaidavimo mokyklos turi vieną bendrą tikslą sukelti katarsinę emocinės energijos iškrovą tame lygmenyje, kuris yra už intelekto ir loginio protavimo galimybių ribos. Toks atpalaidavimas pade da išvalyti užsigulėjusią traumą ir yra tapatus Janovo „pirminiam klyks mui". Technika nėra esminis faktorius siekiant šio tikslo, nes rezultatą daž niau gauname dėka recipiento psichikos pasirengimo tą energiją atpalai duoti. Mažiau katarsinis atpalaidavimas taip pat padeda, kai žmogus vis dar sąmoningai kontroliuoja emociją, tačiau jau sugeba ją išreikšti žodžiais, krūpčioja kūnas ar vyksta kiti nevaldomi judesiai - nes tik tokią ribą jis šiuo metu pasiruošęs pasiekti.

Yra ir kitų svarbių faktorių, skatinančių sėkmingą emocinį atsipalaidavimą:
Praktikuojantysis turėtų turėti svarų pagrindą, dirbdamas su savo tech nika, bei gilų kūno psichologijos pagrindų supratimą. Idealiu atveju prak tikuojančiajam reikalinga daug patirties: ne tik sugebėti padėti kitiems at palaidavimo darbe, bet ir pačiam būti atlikus ne vieną emocinio išsivalymo sesiją. Kitaip tariant - norint teisingai suprasti katarsinį atsipalaidavimą ir sukurti tam saugią aplinką, reikalinga įsijautimo ir pasitikėjimo atmosfera tarp gydančiojo ir gydomojo. Empatija atsiranda, kai daliniesi panašiais asmeniniais patyrimais, ji yra pagrindinė sėkmingos sesijos sudėtinė dalis.

Yra daug technikų, padedančių sukurti spaudimą sukeliantį, aukštų virpesių dažnį intensyviam emocijų atsipalaidavimui pasiekti. Tokios prie monės yra sąmoningas kvėpavimas, spaudomi taškai arba tam tikros kūno vietos, vizualizacija ir pratimai, tokie kaip bioenergetikoje. Visos jos pade da išjudinti energiją.

Dažnai naudoju Reiki kartu su rebefin gu. Dar viena stipri priemonė prie šių dviejų yra spaudymas kūno taškų, esančių įprastose užblokuotose kūno vietose.

Praeitų Gyvenimų seminaruose, kur aš naudoju sąmoningą kvėpavimą kaip pagrindinę priemonę regresijai, paprastai trumpai paaiškinu kūno psichologiją ir skatinu dalyvius įvertinti vienas kitą. Mes apžiūrime kūnus, norėdami nustatyti, kurioje vietoje žmogus kaupia daugiausia energijos ir koks spaudimo taškas galėtų padėti atpalaiduoti bloką. Galite pamėginti patys. Paskirkite šiek tiek laiko savo kūnui pažiūrėti, paprašykite draugo ar draugės. Pamėginkite ištyrinėti, kokiose srityse yra daugiausia blokų ir nu statyti, kokie emocijų atpalaidavimo taškai galėtų geriausiai paveikti bū tent jūsų kūno tipą. Patarčiau pasitelkti į pagalbą profesionalų rebefingo ar kitokį kūno specialistą bei aptarti konkrečias blokų vietas ir dabartinę problemą, kuri labiausiai šiuo metu įtakoja jūsų gyvenimą ir su kuria norėtumėte padirbėti. Pasinaudo dami sąmoningu kvėpavimu galite rebefingo specialistui padėti nustatyti jūsų kūno akupunktūrinius taškus. Kai gerai susipažinsite su rebefingo procesu, galėsite atlikti jį patys. Galite panaudoti šią techniką dirbdami sava rankiškai arba su padėjėju:
Geriausia pasinaudoti diagramose pateiktais spaudimo taškais, prade dant nuo pėdų, ir lėtai judėti kūnu aukštyn. Didinkite spaudimą švelniai, kai gydomasis įkvepia, ir laikykite arba paleiskite, jei reikia, kai iškvepia. Pasiekę svarbius užblokuotus taškus, galite pabandyti spausti dar labiau ir tuo pat metu turite būti įsitikinę, kad per stiprus spaudimas neužspaus susiaurėjusib kanalo. Leiskite energijai tekėti aplink bloką, jei reikia, judėti kūnu pirmyn ir atgal. Leiskite energijai judėti, bet neforsuokite jos. Kai tam tikros vietos nepraleidžia energijos, susifokusuokite į pagrindinius tos srities spaudimo taškus, tokius, kaip dubuo ir šlaunys arba pečiai.
Nekalbėkite daug, jei nėra būtina. Proto įsikišimas turi tendenciją nu kreipti dėmesį nuo vyksmo. Neklausinėkite per daug - palaukite, kol atsi palaiduos emocijos. Energijai tekant kūnu, gal pamatysite tam tikrus žen klus, pvz., traukulius, spazmas ir panašiai. Kai energija atsipalaiduoja ger klės čakroje, gydomasis gali net pradėti verkti. Tegu energija teka savo keliu. Jei vyksta intensyvi katarsinė reakcija, o jūs esate vadovas, būkite gerai įsižeminę ir koncentruokitės į tai, kaip apsaugoti žmogų nuo kūno pažeidimų arba per ilgo kvėpavimo sulaikymo. Tokiu metu nereikia jokio vadovavimo arba reikia labai mažai. Intuicija jums pasakys, kad procesas pasibaigė arba pats gydomasis pradės sąmoningai su jumis bendrauti. Jei reikia, galite pabaigti procesą klausdami: ką patiri? Ką matai? Kaip sekasi? -kad sužadintumėte protavimą. Kai emocinė iškrova pasibaigia, galbūt no rėsite pasidalinti savo patirtimi su savo padėjėju. Jei padėjėjas buvote jūs, geriau leiskite pasidalinti savo patirtimi gydomajam.

Emocinio atpalaidavimo darbas yra labai galinga priemonė energiniam kūnui išvalyti, tačiau jis nepadeda perprogramuoti įsisenėjusius įpročius, kurie susiję su iškrova. Kad perauklėtume savo senus pasąmoninius modelius, rekomenduoju 40 dienų programą su afirmacijomis. Joje betarpiškai dirbama su problema ar problemomis, kurios jau minėtu būdu buvo atpalaiduotos. Rei kia mažiausiai 40 dienų perprogramuoti pasąmonę, todėl rekomenduoju kas dieninę 15 minučių meditaciją, naudojant atitinkamą afirmaciją.