10 Joseph Murphy citatų

10 citatų pasąmonei, kurios pakeis jūsų mąstymą.

  1. Kiekviena mintis yra priežastis ir kiekviena sąlyga yra pasekmė.

Pakeiskite savo mintis ir pakeisite savo likimą.

  1. Pasąmonę valdo įtaiga, ji priima visus siūlymus, nesiginčija su jumis - ji vykdo jūsų norus.

  2. Viskas, ką turite padaryti, tai psichologiškai ir emociškai susivienyti su gėriu, kurį norite įkūnyti.

Jūsų pasąmonės kūrybinės galios atitinkamai sureaguos.

  1. Mąstykite gerai, ir gera seks paskui. Mąstyk apie blogį ir blogis seks paskui.

Jūs esate tai, apie ką galvojate visą dieną.

  1. Esate tarsi kapitonas, valdantis laivą.

Turite duoti teisingus nurodymus, mintis ir vaizdinius savo pasąmonei, kuri kontroliuoja ir valdo visus jūsų išgyvenimus.

  1. Jūsų pasąmonė niekada nemiega.

Ji visada dirba.

Ji kontroliuoja visas jūsų gyvybines funkcijas.

Prieš eidami miegoti atleiskite sau ir visiems kitiems, ir išgijimas vyks daug greičiau.

  1. Traukos dėsnis pritraukia viską, ko jums reikia, pagal jūsų minčių pobūdį.

Jūsų aplinka ir finansinė būklė yra puikus jūsų įprasto mąstymo atspindys. Mintis valdo pasaulį.

  1. Jūsų pasąmonė su jumis nesiginčija.

Ji priima tai, ką nurodo jūsų sąmoningas protas.

Jei sakote: “Aš negaliu sau to leisti”, jūsų pasąmonė stengiasi, kad tai būtų tiesa. Pasirinkite geresnę mintį.

Nuspręskite: “Aš tai nusipirksiu. Aš tai priimu savo mintyse.”

  1. Stebėkite savo mintis.

Kiekvieną mintį, priimtą kaip teisingą, jūsų smegenys siunčia į saulės rezginį - pilvo smegenis - ir perkelia į jūsų pasaulį kaip realybę.

  1. Pasitikėkite pasąmone, kad ji jus išgydys.

Ji sukūrė jūsų kūną ir žino visus jo procesus bei funkcijas.

Ji žino daug daugiau nei jūsų sąmoningas protas apie gydymą ir tobulos pusiausvyros atkūrimą.

Iš knygos Jūsų pasąmonės galia